تبلیغات
ظهراب مددی - مطالب آبان 1391
خانه پست الکترونیک RSS ارسال پیام RSS

انتشار واژه نامه ی زبان بختیاری

آنان که مرا می شناسند و با کارهایم آشنایند می دانند از سال های  دور سرگرم گردآوری واژه ها ی بختیاری بوده ام و چه رنج ها که نکشیدم تا این که در زمستان 1375 پس از چندسال دوندگی ،بیشتر بین مسجدسلیمان وتهران برای حروفچینی در مؤسسه ی آمه که نزدیک به دوسال طول کشید کتاب «واژه نامه ی زبان بختیاری » با دوهزار تیراژ از سوی مؤسسه ی  فرهنگی آیات اهواز با هزینه ی شخصی خودم در تهران چاپ ومنتشر شد و خوشبختانه با استقبال خوب هم تباران و بختیاری دوستان و حتی دیگر اقوام ایرانی و اقوام ساکن در دیگر کشورها روبه رو  شد.همیشه این کلام آقای قاسمی صاحب کتابفروشی سروش یک درخیابان آزادی(نمره یک) مسجدسلیمان در گوشم هست که: «ارزش این کتاب ده سال دیگر مشخص می شود» که درست بود و زودتراز آن مشخص شد و به زودی نایاب شد و  شنیدم و حتی  دیدم که از سوی برخی این کتاب به قیمتی بیشتر از قیمت پشت جلد به فروش رسید و اخیراً یک نسخه ی عجیب و غریب!!! آن را خودم به قیمت 22 هزار تومان خریدم درحالی که قیمت پشت جلد آن 860تومان بود. در این جا و آن  جا از آن تعریف شد  که به چند مورد آن  اشاره می کنم :خانم سیما ذوالفقاری دانشجوی مقطع دکترا در هلند در سایت انسان شناسی و فرهنگ،سیدی مهدی دادرس  دکترای زبان و ادبیات فارسی در مقدمه ی پایان نامه اش، دکتراسفندیار طاهری در کتاب «گویش بختیاری کوهرنگ»،قباد آذرآیین  دبیربازنشسته ی آموزش و پرورش و  داستان نویس بختیاری در کتاب هفته ، نورعلی مرادی پژوهشگر و نویسنده ی بختیاری و صاحب امتیاز فصل نامه ی «ولات» در کتاب وار و مینوجعفرپور در ولات 1   که خوشبختانه همگی مهر تأیید بر کارمن زدند کار مرا علمی، دقیق دانستند هرچند خود می دانم نقص هایی دارد ودرچاپ دوم سعی کرده ام آن هارا برطرف کنم.
همین تعریف ها بار سنگینی بر دوشم نهاد وباعث شد که اسیر نام وشهرت نشوم و بلکه با جدیت بیشتری به مطالعات و پژوهش های میدانی خود بپردازم و هیچ گاه دست از گردآوری واژه ها برندارم و مدام به دنبال واژه های دیگری باشم و هنوز هم هستم.با وجود تقاضای فراوان، قصدنداشتم اقدام به تجدید چاپ کنم  تا زمانی که تقریباً بتوانم ادعاکنم فرهنگی جامع وغنی به ویژه آن واژه هایی که در برخی طوایف کاربرد خاص دارند  به دست بیاورم که با بیرون آمدن از مسجدسلیمان و سکونت در بهارستان اصفهان و آشنایی با بختیاری ها ی این سو و هم چنین چاپ کتاب هایی به زبان بختیاری  توانستم حجم واژه هایی که در کتاب نبودند بیشتر کنم .وباز از آن جایی که برای حروفچینی چاپ نخست رنج های زیادی کشیدم و مدام به تهران می رفتم –همان گونه که گفتم- و چندین حروفچین دوسال درگیر  این کار بودند و از همه مهمتر بازبان ما آشنایی نداشتند قصد کردم خودم کارحروفچینی را انجام دهم که خوشبختانه  موفق شدم واینک حجم کتاب  بسیار بیشتراز چاپ نخست شده است . اینک  به دلایلی که نمی خواهم  آن هارا این جا بیاورم  قصد دارم که نخست چاپ نخست را  با تغییرات و اضافاتی تقدیم علاقه مندان نمایم تا نوبت به کتاب اصلی برسد چرا که دغدغه ی رسم الخط بختیاری که هم اکنون در اینترنت هم هست مرابه خود مشغول کرده است و احتمال داردچاپ بعدی رابه خط خودمان تقدیم نمایم.
پس نوید می دهم که بزودی زود «واژه نامه ی زبان بختیاری»  به هم تباران و دوستداران فرهنگ بخیتاری تقدیم می شود.
این را در پایان بیفزایم نخست این که کارما باعث شد که دیگران هم دست به کار شوند و فرهنگ هایی روانه بازار کتاب نمایند که کارشان قابل تقدیراست ولی از آن جایی که الفبای زبانشناسی و آوانگاری را نمی دانستند و از همه مهم تر تنها به خود واژه  و نه کاربردهای متعدد آن ها توجه شده بود فرهنگ هایش به نظر دیگران  نه نظر من - که شاید برخی فکر کنند موضوع حسادت در کاراست- چندان ارزشی ندارند ولی من اعتقاد دارم برای من و امثال من که در محیط واژه نفس می کشیم معدن به حساب می آیند. نمونه ی آن را در نشریه ی کوهرنگ  نقد کرده ایم.
دوم : متأسفانه برخی از افراد که عشق به چاپ کتاب دارند و می خواهند با کمترین زحمت بر زحمت دیگران سوار شوند و کتابی ناقص با استفاده از کتاب های چاپ شده و گاهی اطلاعات مخدوش دیگران کتابی  به نام خود به چاپ برسانند غافل از این که این کارشان یک نوع سرقت ادبی است.برای اثبات این ادعا کافی است به برخی کتاب های هم موضوع سری بزنید و با تورقی و مقایسه ای نه چندان وقت گیر  پی به این مطلب ببرید گرچه می دانم که چنین کتاب هایی در بین بختیاری ها با استقبال روبه رو نمی شوند.
 محض آگاهی دوستداران فرهنگ بختیاری اضافه کنم که حجم کتاب نخستین 278 صفحه بود که هم اینک به بیش از 1000صفحه رسیده است
در پایان از همه ی بختیاری ها بخصوص آن هایی که  در روستا و دربین عشایر بختیاری زندگی کرده اند و  شاید هنوز هم می کنند و اگر زندگی نمی کنند ولی ارتباط دارند  خواهش می کنم دست مارا بگیرند وواژه هایی که در کتاب نیست و جمله هایی که کاربرد کنایی  دارند و اصطلاحات حرفه ها و هنرها و کارها و... را به ما برسانند تا در کتاب به نام خودشان بیاوریم .بدانید که این یاری رساندن نه تنها محبت به من   بلکه یاری رساندن به «بختیاری» و ماندگاری فرهنگ وزبانش است. آدرس ما:

zohrab.madadi@yahoo.com
 دوباره یادآوری می کنم بزودی زود «واژه نامه ی زبان بختیاری»  به هم تباران و دوستداران فرهنگ بخیتاری تقدیم می شود.